17:40 | |

Δεν είσαι Μόνος !!!

Read Full
10:25 | |

Ζήτα βοήθεια όταν τη χρειάζεσαι. Δεν είσαι ο μόνος.

Δεν είσαι μόνος. Μίλα! Ψυχική υγεία δεν είναι απλώς η απουσία κάποιας ψυχικής διαταραχής (διαταραχές: αγχώδεις, διάθεσης, ψυχωτικές, πρόσληψης τροφής, ουσιών, προσωπικότητας). Η ψυχική υγεία αναφέρεται στη ψυχοσυναισθηματική ευημερία του

Read Full
21:54 | |

Τι είναι η Ποιμαντική Φροντίδα.

Η ποιμαντική φροντίδα μπορεί να οριστεί ως οι υπηρεσίες που παρέχονται από έναν ποιμένα. Στον Χριστιανισμό, ο ποιμένας θεωρείται βοσκός της λογικής ποίμνης που καθοδηγεί τους ανθρώπους όλων των κοινωνιών. Αυτό

Read Full
11:24 | |

Χαρακτηριστικά του Πλήρως Λειτουργικού Προσώπου.

Προσωποκεντρική Θεραπεία Ο Carl Rogers  προσδιόρισε ορισμένα στοιχεία που εντοπίζονται στον χαρακτήρα ενός πλήρως λειτουργικού ατόμου τα οποία είναι τα ακόλουθα: Το πλήρως λειτουργικό πρόσωπο διατηρεί το μυαλό του ανοιχτό

Read Full