Κατηγορία: Ποιμαντική Συμβουλευτική

17:51 | |

Υπομονή

Κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη προπάντων από υπομονή, όπως η γη από βροχή Κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη προπάντων από υπομονή, όπως η γη από βροχή, λέει ο Μέγας Βασίλειος, για να

Read Full
21:48 | |

Εκείνος που έχει την αγάπη

Εκείνος που έχει την αγάπη, δε φθονεί από ζήλεια, δεν περιαυτολογεί σαν ένας επηρμένος και αυθάδης, δεν αλαζονεύεται απέναντι σε κανένα, δεν ασχημονεί κάνοντας απρέπειες κατά του πλησίον. Δε ζητεί

Read Full
22:44 | |

Αλλάζει ο άνθρωπος;

Eμεῖς οἱ ἄνθρωποι τόσο πολύ ἀγαπᾶμε τίς συνήθειές μας, ὥστε οἱ ἴδιοι δέν θέλουμε νά τίς βγάλωμε, ὄχι ὅτι δέν βγαίνουν οἱ συνήθειες. Τίς ἀγαπᾶμε τίς συνήθειές μας, τίς ὑποστηρίζομε,

Read Full
21:54 | |

Τι είναι η Ποιμαντική Φροντίδα.

Η ποιμαντική φροντίδα μπορεί να οριστεί ως οι υπηρεσίες που παρέχονται από έναν ποιμένα. Στον Χριστιανισμό, ο ποιμένας θεωρείται βοσκός της λογικής ποίμνης που καθοδηγεί τους ανθρώπους όλων των κοινωνιών. Αυτό

Read Full