Κατηγορία: Ένας Τρόπος να Υπάρχουμε

17:40 | |

Δεν είσαι Μόνος !!!

Read Full
10:25 | |

Ζήτα βοήθεια όταν τη χρειάζεσαι. Δεν είσαι ο μόνος.

Δεν είσαι μόνος. Μίλα! Ψυχική υγεία δεν είναι απλώς η απουσία κάποιας ψυχικής διαταραχής (διαταραχές: αγχώδεις, διάθεσης, ψυχωτικές, πρόσληψης τροφής, ουσιών, προσωπικότητας). Η ψυχική υγεία αναφέρεται στη ψυχοσυναισθηματική ευημερία του

Read Full
11:24 | |

Χαρακτηριστικά του Πλήρως Λειτουργικού Προσώπου.

Προσωποκεντρική Θεραπεία Ο Carl Rogers  προσδιόρισε ορισμένα στοιχεία που εντοπίζονται στον χαρακτήρα ενός πλήρως λειτουργικού ατόμου τα οποία είναι τα ακόλουθα: Το πλήρως λειτουργικό πρόσωπο διατηρεί το μυαλό του ανοιχτό

Read Full
20:43 | |

Online Ψυχοθεραπεία Εξ αποστάσεως

Τι είναι η ψυχοθεραπεία εξ αποστάσεως ( Online); Όταν αναφερόμαστε στην ψυχοθεραπεία εξ αποστάσεως εννοούμε υπηρεσίες οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου (skype, chat, κτλ.) χωρίς να χρειάζεται θεραπευτής

Read Full