Ζήτα βοήθεια όταν τη χρειάζεσαι. Δεν είσαι ο μόνος.

Δεν είσαι μόνος. Μίλα! Ψυχική υγεία δεν είναι απλώς η απουσία κάποιας ψυχικής διαταραχής (διαταραχές: αγχώδεις, διάθεσης, ψυχωτικές, πρόσληψης τροφής, ουσιών, προσωπικότητας). Η ψυχική υγεία αναφέρεται στη ψυχοσυναισθηματική ευημερία του ατόμου. Μέχρι πρόσφατα, η κοινωνία μας ήταν πιο πολύ εστιασμένη στη σωματική υγεία, στην ενημέρωση και στην πρόληψη χρόνιων ασθενειών, το οποίο σαφώς κι έχει … Continue reading Ζήτα βοήθεια όταν τη χρειάζεσαι. Δεν είσαι ο μόνος.

Τι είναι η Ποιμαντική Φροντίδα.

Η ποιμαντική φροντίδα μπορεί να οριστεί ως οι υπηρεσίες που παρέχονται από έναν ποιμένα. Στον Χριστιανισμό, ο ποιμένας θεωρείται βοσκός της λογικής ποίμνης που καθοδηγεί τους ανθρώπους όλων των κοινωνιών. Αυτό συνεπάγεται μια μορφή θρησκευτικής ή πνευματικής συμβουλευτικής που βοηθά τους ανθρώπους να περάσουν δύσκολες στιγμές. Η φροντίδα ενός ποιμένα δεν περιορίζεται στην παροχή κηρυγμάτων, αλλά … Continue reading Τι είναι η Ποιμαντική Φροντίδα.

Χαρακτηριστικά του Πλήρως Λειτουργικού Προσώπου.

Προσωποκεντρική Θεραπεία Ο Carl Rogers  προσδιόρισε ορισμένα στοιχεία που εντοπίζονται στον χαρακτήρα ενός πλήρως λειτουργικού ατόμου τα οποία είναι τα ακόλουθα: Το πλήρως λειτουργικό πρόσωπο διατηρεί το μυαλό του ανοιχτό στις εμπειρίες που βιώνει, είτε αυτές είναι θετικές είτε αρνητικές, είτε προκαλούν θετικά συναισθήματα είτε αρνητικά. Εγκαταλείποντας τους μηχανισμούς άμυνας του οργανισμού που ενεργοποιούνται όταν … Continue reading Χαρακτηριστικά του Πλήρως Λειτουργικού Προσώπου.

Online Ψυχοθεραπεία Εξ αποστάσεως

Τι είναι η ψυχοθεραπεία εξ αποστάσεως ( Online); Όταν αναφερόμαστε στην ψυχοθεραπεία εξ αποστάσεως εννοούμε υπηρεσίες οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου (skype, chat, κτλ.) χωρίς να χρειάζεται θεραπευτής και θεραπευόμενος να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Με αυτόν τον τρόπο αξιοποιούμε τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία, για να παρέχουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής πέρα … Continue reading Online Ψυχοθεραπεία Εξ αποστάσεως