Κατηγορία: Ποιμαντική Συμβουλευτική

Εκείνος που έχει την αγάπηΕκείνος που έχει την αγάπη


Εκείνος που έχει την αγάπη, δε φθονεί από ζήλεια, δεν περιαυτολογεί σαν ένας επηρμένος και αυθάδης, δεν αλαζονεύεται απέναντι σε ...

Τι είναι η Ποιμαντική Φροντίδα.Τι είναι η Ποιμαντική Φροντίδα.


Η ποιμαντική φροντίδα μπορεί να οριστεί ως οι υπηρεσίες που παρέχονται από έναν ποιμένα. Στον Χριστιανισμό, ο ποιμένας θεωρείται βοσκός της ...