Κατηγορία: Ένας Τρόπος να Υπάρχουμε

Ζήτα βοήθεια όταν τη χρειάζεσαι. Δεν είσαι ο μόνος.Ζήτα βοήθεια όταν τη χρειάζεσαι. Δεν είσαι ο μόνος.


Δεν είσαι μόνος. Μίλα! Ψυχική υγεία δεν είναι απλώς η απουσία κάποιας ψυχικής διαταραχής (διαταραχές: αγχώδεις, διάθεσης, ψυχωτικές, πρόσληψης τροφής, ...

Χαρακτηριστικά του Πλήρως Λειτουργικού Προσώπου.Χαρακτηριστικά του Πλήρως Λειτουργικού Προσώπου.


Προσωποκεντρική Θεραπεία Ο Carl Rogers  προσδιόρισε ορισμένα στοιχεία που εντοπίζονται στον χαρακτήρα ενός πλήρως λειτουργικού ατόμου τα οποία είναι τα ...

Online Ψυχοθεραπεία Εξ αποστάσεωςOnline Ψυχοθεραπεία Εξ αποστάσεως


Τι είναι η ψυχοθεραπεία εξ αποστάσεως ( Online); Όταν αναφερόμαστε στην ψυχοθεραπεία εξ αποστάσεως εννοούμε υπηρεσίες οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω ...

Τι είναι η ομαδική ψυχοθεραπεία και πως λειτουργεί ;Τι είναι η ομαδική ψυχοθεραπεία και πως λειτουργεί ;


Η Ψυχοθεραπεία σε ομάδες είναι πολύ χρήσιμη και αποτελεσματική ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Μπορεί να φαντάζει αρχικά δύσκολο, ότι μέσα στο πλαίσιο ...