Η ψυχοθεραπεία αναφέρεται σε μια σειρά συνεδριών, που αποσκοπούν να μας βοηθήσουν να προσεγγίσουμε  τον βαθύτερο εαυτό μας. Ο όρος Ψυχοθεραπεία  σημαίνει  “Η φροντίδα τις ψυχής” .  

Η σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας, που αναπτύσσεται μέσα στο πλαίσιο της συνεδρίας, απελευθερώνει το Distress ,μειώνει το άγχος και την ένταση. Βοηθάει ν’ αλλάξουμε τον  τρόπο αντίληψης – δράσης και τις σχέσεις μας με τους άλλους.

Σε ποιους απευθύνεται η ψυχοθεραπεία;

Σε ανθρώπους όλων των ηλικιών που επιθυμούν να εξερευνήσουν τον εαυτό τους και να αντιμετωπίσουν θέματα που τους αποτρέπουν να ζούν ολοκληρωμένοι και ελεύθεροι στο μυαλό και στην καρδιά.

Η ψυχοθεραπεία είναι μια εκπληκτική διαδικασία για όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τομείς όπως:

  • Αυτογνωσία & προσωπική ανάπτυξη
  • Αυτοεκτίμηση
  • Διαπροσωπικές σχέσεις και συντροφικότητα
  • Ενδοοικογενειακές σχέσεις & σχέση γονέα-παιδιού και εφήβου

Η ψυχοθεραπεία λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Ο λόγος της ύπαρξης αυτού του πλαισίου, είναι η διατήρηση της αίσθησης της ασφάλειας, της συνέπειας και της σοβαρότητας της ψυχοθεραπευτικής εργασίας. Το θεραπευτικό πλαίσιο ψυχοθεραπείας, είναι κατά το πλείστον το ίδιο με αυτό που χρησιμοποιείται γενικότερα εντός και εκτός της Ελλάδας από ψυχοθεραπευτές και ισχύει και για την ψυχοθεραπεία και την ψυχολογική υποστήριξη online.

Ως Θεραπευτικό ορίζουμε το «πλαίσιο» μέσα στο οποίο διεξάγεται η ψυχοθεραπευτική πορεία και θεμελιώνεται η θεραπευτική σχέση. Το θεραπευτικό πλαίσιο διέπουν κάποιοι «κανόνες» που συνθέτουν το «θεραπευτικό συμβόλαιο». Πρόκειται για ένα «άτυπο» αλλά ουσιαστικό συμβόλαιο . Η αμοιβαία αυτή συμφωνία επιτρέπει τη σταθερή και απρόσκοπτη λειτουργία των θεραπευτικών συνεδριών καθώς διαμορφώνει ένα «Ασφαλή» θεραπευτικό «χώρο» και μια «ασφαλή» θεραπευτική σχέση.