Ημέρα: 17 Σεπτεμβρίου 2021

Online Ψυχοθεραπεία Εξ αποστάσεωςOnline Ψυχοθεραπεία Εξ αποστάσεως


Τι είναι η ψυχοθεραπεία εξ αποστάσεως ( Online); Όταν αναφερόμαστε στην ψυχοθεραπεία εξ αποστάσεως εννοούμε υπηρεσίες οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω ...

Τι είναι η ομαδική ψυχοθεραπεία και πως λειτουργεί ;Τι είναι η ομαδική ψυχοθεραπεία και πως λειτουργεί ;


Η Ψυχοθεραπεία σε ομάδες είναι πολύ χρήσιμη και αποτελεσματική ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Μπορεί να φαντάζει αρχικά δύσκολο, ότι μέσα στο πλαίσιο ...

Τι είναι οι ατομικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας ;Τι είναι οι ατομικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας ;


Οι ατομικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας  είναι μια διαδικασία  αυτό-ίασης  που συντελείται μέσα σε ένα “δοχείο”,το “θεραπευτικό χωροχρόνο”. Ο θεραπευτής τον δημιουργεί  προς χάριν του ...