Κατηγορία: Ένας Τρόπος να Υπάρχουμε

Η χειρότερη φάρα ανθρώπων Η χειρότερη φάρα ανθρώπων 


city fashion man love

«Απ’ όλους τους κόλακες ο εγωισμός είναι ο πιο μεγάλος» λέει μια λαϊκή ρήση και δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε. ...