23:23 | |

Το Ψυχοθεραπευτικό έργο μας.

• Πέντε βασικοί άξονες ενασχόλησης:

1) Εστίαση στο ‘φυσιολογικό’ και λιγότερο στην ψυχοπαθολογία

2) Εστίαση στις δυνατότητες και τα προσόντα των ανθρώπων καθώς και στην θετική ψυχική υγεία

3) Έμφαση σε βραχείες αλλα και μακροχρόνιες παρεμβάσεις

4) Έμφαση στην αλληλεπίδραση ατόμου-περιβάλλοντος και όχι αποκλειστική εστίαση σε ένα από τα δυο (άτομο ή

περιβάλλον)

Αρέσει σε %d bloggers: