Χαρακτηριστικά του Πλήρως Λειτουργικού Προσώπου.

11:24 | |

Προσωποκεντρική Θεραπεία

Ο Carl Rogers  προσδιόρισε ορισμένα στοιχεία που εντοπίζονται στον χαρακτήρα ενός πλήρως λειτουργικού ατόμου τα οποία είναι τα ακόλουθα:

Το πλήρως λειτουργικό πρόσωπο διατηρεί το μυαλό του ανοιχτό στις εμπειρίες που βιώνει, είτε αυτές είναι θετικές είτε αρνητικές, είτε προκαλούν θετικά συναισθήματα είτε αρνητικά. Εγκαταλείποντας τους μηχανισμούς άμυνας του οργανισμού που ενεργοποιούνται όταν εμφανίζεται στο προσκήνιο κάποια αρνητική εμπειρία, το άτομο μπορεί πιο εύκολα να «ακούσει» τον εαυτό του και να κατανοήσει τι συμβαίνει μέσα του και εν συνεχεία γύρω του.

Το πλήρως λειτουργικό πρόσωπο ακολουθεί έναν υπαρξιακό τρόπο θεώρησης των πραγμάτων που οδηγεί στο να ζει πλήρως μέσα στην κάθε στιγμή, χωρίς να την αλλοιώνει, χωρίς να ανατρέχει στο παρελθόν ή να καταφεύγει στο μέλλον και χωρίς να εκφράζει κρίσεις και προκαταλήψεις. Μία τέτοια στάση ζωής βοηθά το άτομο να ανακαλύπτει τι συμβαίνει στην εκάστοτε στιγμή, να ανακαλύπτει τη φύση της εμπειρίας που βιώνει τη στιγμή που ξεδιπλώνεται η εμπειρία, ανεξάρτητα από τις κατασκευασμένες απόψεις για τη φύση της εμπειρίας και να την ερμηνεύει ορθά.

Το πλήρως λειτουργικό πρόσωπο έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Καθώς το άτομο καθίσταται πιο ανοικτό στις εμπειρίες που βιώνει, θεωρεί ολοένα και πιο εύκολο να εμπιστευτεί αυτό που αισθάνεται ότι πρέπει να κάνει, να νιώσει ή να πει. Είναι σε θέση να εμπιστευτεί τη δική του προσωπική κρίση για το τι είναι σωστό και τι λάθος. Με άλλα λόγια, εμπιστεύεται την ικανότητά του να επιλέγει τη συμπεριφορά που θεωρεί κατάλληλη για την κάθε περίσταση, χωρίς να στηρίζεται σε υφιστάμενους κώδικες και κοινωνικές προδιαγραφές.

Καθώς θεωρεί ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της συμπεριφοράς του σε κάθε περίσταση που καλείται να διαχειριστεί, το πλήρως λειτουργικό άτομο έχει αναπτύξει την ικανότητα να κάνει ελεύθερα τις επιλογές του, να αναλαμβάνει την ευθύνη για καθεμία από αυτές, διαθέτοντας ένα υψηλό αίσθημα αυτονομίας και αυτοελέγχου.

Καθώς το πλήρως λειτουργικό άτομο είναι ανοιχτό στον κόσμο γύρω του και εμπιστεύεται την ικανότητά του να δημιουργεί νέες σχέσεις με το περιβάλλον του, καλλιεργεί τη δημιουργικότητά του και εξασκεί την ικανότητα προσαρμοστικότητας, χωρίς να χρειάζεται να συμβιβάζεται με ό,τι συμβαίνει γύρω του.

Το πλήρως λειτουργικό άτομο διαθέτει εποικοδομητική και αξιόπιστη φύση και συμπεριφορά. Καθώς εγκαταλείπει την αμυντική στάση απέναντι σε αρνητικές εμπειρίες και συναισθήματα και ανοίγεται στο ευρύ φάσμα των αναγκών του και των κοινωνικών απαιτήσεων, οι αντιδράσεις του χαρακτηρίζονται όλο και περισσότερο από θετικά στοιχεία και από μία τάση κίνησης προς τα εμπρός.

Γενικά, η συμπεριφορά του είναι στην ολότητά της περισσότερο ισορροπημένη και ρεαλιστική. Η ζωή τού πλήρως λειτουργικού ατόμου είναι πλούσια και γεμάτη από ένα ευρύ φάσμα ανθρώπινων συναισθημάτων. Έχει την αίσθηση ότι βιώνει μία ολοκληρωμένη και ευτυχισμένη ζωή και συνεχώς αναζητά νέες προκλήσεις και εμπειρίες.

Βιβλιογραφικές αναφορές

  1. On Becoming a Person: A Therapist’s View of Psychotherapy, Carl Rogers (1961)
  2. A theory of personality and behavior, London: coustable. Carl Rogers (1951)
  3. A theory of therapy, personality and interpersonal relationships as developed in the client-centered framework. Carl Rogers (1959)
  4. Η προσωποκεντρική προσέγγιση του Carl Rogers στο Ποταμιάνος, θεωρίες προσωπικότητας και κλινική πρακτική, 5η έκδοση αναθεωρημένη. Αθήνα: ελληνικά γράμματα. Ιωσηφίδη, Π. & Ιωσηφίδης, Ι (2002)

Αρέσει σε %d bloggers: