Τι είναι η Ποιμαντική Φροντίδα.

21:54 | |

Η ποιμαντική φροντίδα μπορεί να οριστεί ως οι υπηρεσίες που παρέχονται από έναν ποιμένα. Στον Χριστιανισμό, ο ποιμένας θεωρείται βοσκός της λογικής ποίμνης που καθοδηγεί τους ανθρώπους όλων των κοινωνιών. Αυτό συνεπάγεται μια μορφή θρησκευτικής ή πνευματικής συμβουλευτικής που βοηθά τους ανθρώπους να περάσουν δύσκολες στιγμές. Η φροντίδα ενός ποιμένα δεν περιορίζεται στην παροχή κηρυγμάτων, αλλά εκτείνεται σε πολλές περιοχές. Για παράδειγμα, η παροχή βοήθειας στους ανθρώπους μέσω της παροχής συμβουλών, της φροντίδας των ασθενών και της συμμετοχής σε κοινωνικές δραστηριότητες υπογραμμίζει το ρόλο ενός ποιμένα .

Αρέσει σε %d bloggers: